New In Store

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip is cing elit, sed do eiusmod tempor

Let’s connect

Search

Política de privacitat

  /  Política de privacitat

1. INFORMACIÓ GENERAL

El present text conté la política de privacitat (en endavant, la Política de Privadesa) aplicada a les seves
dades personals en el present lloc web https://www.novulner.com (en endavant, la Web), en
compliment de la normativa sobre protecció de la privacitat, i en concret, de conformitat amb la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre que la desenvolupa , així com altres normes anàlogues o
complementàries.

 

2. DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la web són els que figuren a
continuació:
Novulner S.L. (En endavant, el Titular de la web)
NIF: B65225732
Domicili: Carrer de les Medes, 4-10 08023 Barcelona – Espanya
E-mail: info@novulner.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 41603, Foli 123, Full B 390.538, Inscripció 1.

 

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

La Web recull dades personals de l’usuari, bé recollits automàticament durant l'ús del web, o
proporcionades voluntàriament pel propi usuari en els apartats informats del web. Totes les dades
personals recollides, els incorporem a fitxers responsabilitat del Titular de la web. Aquestes dades seran
tractades amb les finalitats següents:
Per poder contactar amb l’usuari.
Abans que ens faciliti dades personals de tercers, ha d’haver recaptat prèviament el seu consentiment
respecte al contingut de la present Política de Privacitat.
Si voluntàriament ens facilita dades de caràcter personal, consent tàcitament al fet que el titular del
Web processi les seves dades com aquí es detalla. En el cas en què les dades personals facilitades per
l’usuari s’utilitzin amb finalitats diferents de les enunciades, es sol·licitarà el consentiment exprés de
l’usuari.
Per rebre més informació sobre les seves dades personals i la finalitat del seu tractament, contacteu
amb el Titular del web.

 

4. SEGURETAT I COMPLIMENT

El Titular del web tractarà les dades dels usuaris de manera adequada i responsable, i adoptarà totes les
mesures d’índole tècnica i organitzativa que exigeix ​​la legislació vigent en matèria de protecció de
dades, per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades.

 

5. SERVEIS DE TERCERS

Al marge del Titular de la web, en algunes circumstàncies altres persones, bé de la pròpia organització
de l’empresa o subcontractats externs (com ara, advocats, agències de màrqueting, informàtics,
administració, empreses de missatgeria, auditors o agències de comunicació), podran accedir a les
dades per complir amb una adequada prestació dels serveis a l’usuari.

 

6. DRETS

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, remetent una comunicació eescrita
a la qual ha d’adjuntar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document
vàlid que l’identifiqui, la petició que realitza, la seva adreça a efectes de notificacions, la data i la seva
signatura, juntament amb els documents que acreditin la petició, si escau, a l’adreça: Carrer de les
Medes 4-10, Barcelona o bé enviant un correu electrònic a info@novulner.com.

You don't have permission to register